Home

Welkom op de website van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda (SBBB).

De SBBB, een initiatief van de bedrijvenverenigingen, gemeente en politie, is eind 1993 van gestart gegaan. De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda realiseert collectieve beveiligingsprojecten op 10 bedrijventerreinen in de gemeente Breda.

Samenwerking
Er zijn bij de stichting 7 bedrijventerreinverenigingen aangesloten. Het bedrijfsleven, gemeente, politie, Brabant-Zeeuwse Werkgeversvereniging Breda (BZW Breda) en MKB werken hierin samen. Deze samenwerking verloopt soepel en is in strakke procedures vastgelegd. De politie beveelt deelname aan de collectieve beveiliging van harte aan. De cijfers over de dalende criminaliteit op beveiligde bedrijventerreinen ondersteunen deze aanbeveling op overtuigende wijze.

Collectieve beveiliging… samen verantwoordelijk
Nog niet alle ondernemers op de aangesloten bedrijventerreinen doen mee aan de collectieve beveiliging. Dat is jammer. Het beveiligen van terreinen is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Jaarlijks melden zich steeds meer ondernemers aan. Ondernemers die nog niet aangesloten zijn, maar zich deze collectieve verplichting realiseren, zouden zich vandaag nog als lid moeten aanmelden. Gezamenlijk beveiligen betekent:
• Samen sterk staan;
• Preventieve- en actieve beveiliging;
• Optimale aandacht voor ieder aangesloten bedrijf

Doet u mee? Wij zijn u graag van dienst.